Kvalitet är vår vardag

Miljöarbetet är en naturlig del i vår verksamhet och i alla våra produktionsled. Vår strävan är att alltid åstadkomma minimal påverkan på såväl klimatet som miljön. Därför har vi fastställda och mätbara kvalitets- och miljömål som regelbundet följs upp och revideras.

Med hållbarhet i fokus

Vårt miljöarbete genomsyras av att vi kontinuerligt arbetar med att:

  • minska användningen av fossila bränslen
  • minska energiförbrukningen
  • noggrant välja ut och påverka leverantörer
  • utveckla våra produkter på ett miljömässigt korrekt sätt

Vi tillhandahåller produkter och service för hög kundnöjdhet genom:

  • teknisk kunskap och hög kompetens
  • kontinuerlig kompetensutveckling
  • smidiga processer och logistiskt förbättringsarbete
  • måluppfyllelse och anpassningar för lagar och krav
  • kundanpassade produkter

Sedan 2013 är vi ISO certifierade enligt ISO:14001 och ISO:9001.