Bestämmelser beträffande kedjor på lastbil vid körning i Norge.

Antal kättingar som ska medföras:
a) Lastbil med tillåten totalvikt på 3 500 kg eller mer ska medföra minst 3 kedjor.
1 st styrkedja passande bilens framhjul
2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul

b) Bil med släp eller trailer där båda delar har tillåten totalvikt på 3 500 kg eller mer, ska om bilen har tvillinghjul på drivaxeln medföra minst 7 kedjor.
1 st styrkedja passande bilens framhjul
4 st (2 par) kedjor passande bilens drivhjul
2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer

För bil med enkla hjul på drivaxeln eller om s k tvillingkedjor används, är 5 kedjor tillräckligt.
1 st styrkedja passande bilens framhjul
2 st (1 par) kedjor passande bilens drivhjul
2 st (1 par) kedjor passande släp eller trailer