LAGSTADGAD SKYLDIGHET
att medföra kedjor under perioden: 1/10 - 30/4 oavsett väderlek och väglag.
Albanien, Bosnien, Bulgarien, Frankrike, Kroatien, Makedonien, Norge, Slovenien, Turkiet, Österrike

 LAGSTADGAD SKYLDIGHET
att medföra kedjor när vinterväglag råder.
Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern

Snökedjorna som medförs skall vara av dimensioner som är ekvivalenta med fordonets däck.
I övriga länder finns ingen skyldighet att medföra kedjor.

Gäller fordon över 3,5T.