BEMA provar och utvärderar sina låsprodukter på RI.SE (Research Institutes of Sweden) för att säkerställa att de uppfyller den kvalitet och de krav som ställs enligt SSF låsnormer (Svenska Stöldskyddsföreningen). RISE präglas av hög kompetens, oberoende och opartiskhet. De har en stor teknisk bredd och kraftfulla experimentella resurser av internationell klass. Deras provningsverksamhet bygger på en gedigen erfarenhet i ackrediterade laboratorier.

För mer information - www.ri.se.För att ytterligare säkerställa högsta kvalitet och säkerhet låter vi SBSC (Svenskt Brand & Säkerhets Certifiering AB) certifiera våra godkända låsprodukter. Denna certifieringen garanterar att BEMA genomgående håller högsta kvalitet i hela tillverkningsprocessen och att produkterna därmed uppfyller gällande normkrav.

Mer information på www.stoldskyddsforeningen.se eller www.sbsc.se.

Norm för hänglås SSFN 014 klass 1-5 och för kätting SSFN 022:1

Egenskap & enhet Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Sågning 2 min.*  2 min.  4 min.   8 min.
Borrning  2 min. 4 min.  8 min. 
Handverktyg 5 min.  10 min. 15 min. 

Dyrkning och manipulation av  cylinder**

 2 min.

Enkla verktyg

2 min.

Enkla verktyg 

10 min.

Sammansatta verktyg

10 min.

Sammansatta verktyg

 30 min.

Sammansatta verktyg

* Endast kätting

** Endast hänglås

 


Låsklasser

Våra lås klassificeras i låsklasser.  De olika låsklasserna fungerar som referenser för skyddsnivå och som vägvisare till passande användningsområde. Vid låsning av fönster och dörrar sätts behovet av inbrottsskydd i relation till krav på snabb utrymning. Var noga och försäkra dig om vad ditt försäkringsavtal kräver för typ av klass på lås. Med "godkänt lås" avses vanligtvis låsenhet och delar i låsklass 3 eller högre. På Svenska Stöldskyddsföreningen finns bra guider och säkerhetsrådgivning för dig som vill veta mer om hur du på bästa sätt säkrar dina dyrgripar.

Lämplig för användning på objekt med extremt hög stöldbegärlighet, samt där upprepade inbrott sker trots låsning i klass 3 eller klass 4.

Lämplig för användning på objekt med förhöjda krav på inbrottsskydd. I försäkringsbolagens krav ingår ofta komplettering med borrskydd och dörrförstärkningar. Dörrar, portar, järnvägsvagnar, långtradare och containers är exempel på typiska objekt där ett hänglås i klass 4 ger en säker låsning.

Lämplig för användning där kraven på inbrottsskydd är väsentligare än kraven på snabb utrymning. När försäkringsbolagen skriver att det det skall vara "godkänt lås" så avser det oftast en låsanordning i klass 3.

låsklass 2

För användning där kraven på inbrottsskydd i vissa delar måste underordnas kraven på snabb utrymning. Klass 2 är en standardklass och passar för låsning av fönster, källare, cykel eller båt under 200 kg där hänglås oftast ger en tillräcklig låsning.


BEMA låskätting - Allmän information

BEMA låskätting är tillverkad enligt de högst ställda kvalitetskraven på marknaden. Material och utförande är medvetet framprovat för att uppnå bästa möjliga beständighet och skydd mot stöld. Den hårda ytan och sega kärnan samverkar för att ge denna kätting marknadens högsta styrka.

- Typbeteckning och idnr. präglat varje 0,5 m är din garanti för att kättingen är testad och godkänd.
- Med ringens hjälp kan du utnyttja längden effektivare, samt snara runt ett fast föremål.
- Textilhölje skyddar både kätting och ditt fordon.
- Oktaprofilen eller fyrkantsprofil och minimal ring försvårar forcering med olika typer av verktyg.


LÅSKÄTTING KLASS 3 BKM-8-3

Innovation från BEMA där vi med specialmaterial och särskilda härdningsmetoder skapat en lätthanterlig och mycket prisvärd kätting. Självklart klarar den med god marginal kraven för låsklass 3

 


LÅSKÄTTING KLASS 3 PW-10-3 / KLASS 2 PW-7-2

Den hårda ytan i PW-10-3 och PW-7-2 och sega kärnan samverkar för att ge denna kätting marknadens högsta styrka.


LÅSKÄTTING KLASS 3 PW-10-3 DACROMET

Samma som ovan fast vi lagt på ett starkare skikt som gör att kättingen klarar den tuffa marina miljön som inte en normal elförzinkning gör. Dacromet är en miljövänlig yta för att uppnå bästa möjliga livslängd.


LÅSKÄTTING KLASS 4 BKM–4

Det bästa alternativet för den som kräver maximal säkerhet. En kätting i låsklass 4 är på alla punkter betydligt mer svårforcerad för tjuven. Trots både högre styrka och hårdhet har vi lyckats hålla vikt och hanterbarhet på en sådan nivå att den kan accepteras av både mc och båtägare. Dens peciella ytbehandlingen ger ett suveränt korrosionskydd.