Information kring Bema Kättingmäster och Covid-19

Vi vill informera om vad som gäller på Bema Kättingmäster i dessa oroliga tider:

Vår verksamhet fungerar som vanligt och vi har samma höga tillgänglighet och leveransberedskap som tidigare. Vi har fortfarande full bemanning på alla våra kontor och lager. Personal med sjukdomssymtom stannar hemma. Ingen i vår personal gör utlandsresor i tjänsten eller privat.
 
Vi är noggranna med hygienen och försöker undvika fysisk närkontakt i syfte att minska smittspridningen. Vi gör fortfarande kundbesök vid behov men kontaktar er alltid i förväg. Det finns goda möjligheter till telefon- eller videomöten, via till exempel Skype, istället för fysiska möten för de kunder som önskar det.
 
Våra leverantörer/kunder är välkomna att besöka oss men vi vill bli kontaktade i förväg.
 
Vi följer dagligen utvecklingen från UD, Folkhälsomyndigheten och arbetsmiljöverket och följer deras rekommendationer. Vid förändringar som rör vår verksamhet kommer vi kontinuerligt att hålla er uppdaterade.
 
Det är viktigt att vi alla tillsammans tar vårt samhällsansvar samtidigt som vi gör allt för att minimera effekterna av den uppstådda situationen.